L’Estació de Tractament d’Aigua Potable (ETAP), ubicada a la zona del Castell de Campdevànol, s’ha de reformar de forma integral per aconseguir garantir una aigua neta i segura, i així millorar la qualitat de l’aigua potable del municipi. L’estació d’aigua potable és compartida entre Ripoll i Campdevànol i, per tant, hauran de fer front conjuntament al cost de les obres.

La inversió total d’aquest projecte puja a 1,5 milions d’euros, amb una subvenció de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) de mig milió d’euros. Per tant, els ajuntaments de Campdevànol i Ripoll hauran de fer-se càrrec d’un milió d’euros. Ripoll assumirà el 75% d’aquest cost, mentre que Campdevànol el 25%, xifra que es tradueix en 266.000 euros.

Aquest import es distribuirà amb una partida de 90.000 euros en el pressupost del 2023 i una segona partida també de 90.000 euros pel 2024. D’altra banda, GIACSA farà una aportació de 20.000 euros. Es preveu que aquesta obra es porti a terme durant el 2024.