Urgències

Ajuntament de Campdevànol

Municipi > Urgències

Guàrdia Municipal de Campdevànol

(Ajuntament de Campdevànol)
Tel 667411794

Mossos d’Esquadra

Passeig de Pla d’Ordina, s/n
Tel. 112 / 972 54 17 50
Ripoll

Bombers i Emergències

Polígon Casanova del Baix, s/n
Tel. 085 / 972 70 11 63
Ripoll

Protecció Civil Campdevànol

Antigues escoles Coll i Bardolet

Guàrdia Civil

C/ Concepción Ducloux, 16
Tel. 972 700 082
Ripoll

Agents Forestals

Pol. Mas d’en Bosch, 9
Tel. 972 714624
Ripoll

Ambulàncies del Ripollès

Pompeu Fabra, 31
Tel. 972 73 04 22
Campdevànol

Emergències

112