Pla de Mesures Antifrau

de l’Ajuntament de Campdevànol

Ajuntament > Pla de Mesures Antifrau

L’Ajuntament de Campdevànol va aprovar el Pla de Mesures Antifrau en sessió plenària de data 24 de novembre de 2022. Aquest Pla es configura com una peça essencial del Sistema d’Integritat Institucional que està impulsant l’Ajuntament.

Aquest Pla de mesures antifrau per a la gestió de fons europeus per part de l’Ajuntament de Campdevànol, s’aprova de conformitat amb l’article 6 de l’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Aquest Pla s’articula al voltant de les quatre fases del cicle de gestió del risc del frau amb la finalitat de prevenir, detectar, corregir i perseguir les irregularitats, el frau, la corrupció i els conflictes d’interès en la gestió i l’execució dels fons europeus amb la pretensió última de salvaguardar els principis de bona gestió financera, de protecció dels interessos financers de la Unió Europea i de compliment de resultats a la gestió.

Objectiu

El Pla de mesures antifrau de l’Ajuntament de Campdevànol té per objecte enfortir la integritat institucional i la lluita contra les irregularitats administratives, el frau, la corrupció i els conflictes d’interès en la gestió de fons europeus, així com el doble finançament.

Aquest Pla de mesures antifrau preveu la regulació d’instruments i mesures que, més enllà de donar resposta concreta als requeriments de la gestió de fons europeus, s’emmarquen en el sistema d’integritat institucional de l’Ajuntament  de CAMPDEVÀNOL i com a tals, es poden aplicar a altres àmbits de la gestió municipal si així es resol de manera expressa.

Bústia de denúncies

Per tal de posar en coneixement fets que puguin ser constitutius de frau o irregularitat en relació amb projectes o operacions finançats amb fons procedents de la Unió Europea, s’habiliten els següents canals externs: