El govern català ha decidit decretar l’entrada en l’estat d’excepcionalitat per sequera extraordinària de 271 municipis més del país, entre els quals Campdevànol.

En l’estat d’excepcionalitat es limita el consum mitjà a 230 litres per habitant i dia, i es prohibeix el reg de gespa excepte en espais destinats a la pràctica federada de l’esport. Tot i això es permet el reg de supervivència d’arbres i plantes sempre que es faci gota a gota o amb regadora. El reg agrícola es redueix un 40% i un 15% l’ús industrial, així com la reducció en els usos recreatius del 15% pel que fa a consum urbà i 50% pel que fa a reg. També es prohibeix la neteja de carrers, paviments o clavegueram amb aigua potable. Es prohibeix omplir piscines buides i només es permet el reompliment parcial de piscines amb recirculació d’aigua.

CONSULTA LES MESURES