Normativa de la Font del Querol

Prohibit acampar en tot l’espai.

Prohibit destorbar la fauna / recol·lectar plantes. Respecteu el medi.

Queda totalment prohibit fer ús d’altres estris per fer foc (butà, barbacoes particulars,…)

Prohibit l’accés amb bicicletes i l’accés motoritzat.

Prohibit usar altaveus

Cal respectar les activitats agrícoles i ramaderes establertes en aquest espai.

L’horari d’aparcament a les zones per estacionar és de 8h a 21h. És prohibit pernoctar-hi.

Prohibit tirar deixalles. Endueu-vos les deixalles als contenidors.

Cal portar els gossos/mascotes lligats en tot el recorregut.