Les obres de remodelació del carrer Puigmal han finalitzat i, a partir d’avui dijous 27 de juny, es restableix la circulació de vehicles. Cal tenir present que només hi ha un vial i que és d’un únic sentit (nord), amb preferència per a vianants, tenint en compte que hi ha l’Escola Pirineu, i que és prohibit aparcar en tot el carrer. Les obres van començar el passat mes de març i han acabat una mica abans del previst.

Les obres del carrer Puigmal han suposat una inversió de 433.000 euros, dels quals 250.000 han estat subvencionats pel PUOSC. Els treballs han suposat una millora de les instal·lacions de sanejament, aigua, telefonia i fibra òptica, així com un nou enllumenat públic mitjançant tecnologia LED. D’altra banda, també s’ha renovat la pavimentació, seguint les mateixes característiques constructives que la resta del carrer Puigmal.

Davant de l’Escola Pirineu s’hi ha creat un espai amb bancs, amb la funció de tanca respecte al vial per on passen els cotxes, i amb un petit espai lúdic amb arbrat. L’objectiu d’aquesta zona és prioritzar la seguretat dels nens i nenes de l’escola.