L’any que ve, el cost del servei de la recollida i gestió de les deixalles, coordinat pel Consell Comarcal del Ripollès, tindrà un augment de 42.000 euros. Això es tradueix de la següent manera: el rebut anual d’un habitatge de Campdevànol, que fins ara era de 153 euros, passarà a costar 184 euros.

La puja es deu a diferents factors, però el bon reciclatge té una incidència directa sobre dos cànons. El primer és la taxa del CO2 del transport, on per cada tona de matèria orgànica transportada s’hi aplicarà un cost de 6,6 euros, de plàstic i paper 11,8 euros i cada tona de rebuig suposarà un cost de 12,8 euros. L’altre cànon a tenir en compte és el del cost de cada tona de rebuig que entra a l’abocador: l’any 2023 ha estat de 65,3€/tones, i experimentarà augments anuals fins a l’any 2030, quan el cost serà de 100€/tona.

Des de l’Ajuntament s’insisteix en la idea que reciclar bé les fraccions de deixalles suposa un retorn, i el que s’ha obtingut del 2022 ha estat de 32.000 euros, que s’han pogut descomptar dels 442.000 euros que s’han de pagar pel 2024. Una evidència més que reciclar és estalviar.