El Ple

i la Junta de Govern

Ajuntament > Actes del Ple

El Ple municipal

El ple és el màxim òrgan col·legiat de govern integrat pels onze regidors/es membres de la Corporació i presidit per l’Alcaldia de l’Ajuntament.

La Junta de Govern Local

Actualment, la Junta de Govern Local està composada pels membres següents:

Presidència:
Dolors Costa Martínez

Membres:
Lluís López Lafuente
Blanca Sánchez González
Maria José Holguera García
Teresa Codinach Fàbrega
Sergi Colomé Coromina